• Burgemeester Kisselsstraat nabij huisnummer 75, Meerssen (Oud amicitasterrein)

Vrienden van KVW Meerssen

Wil jij ons een financieel steuntje in de rug geven? Lees dan snel verder!

Deze donateursactie is bedoeld voor iedereen die Stichting Kindervakantiewerk Meerssen een warm hart toedraagt. Denk bijvoorbeeld aan (oud)vrijwilligers, familie van deelnemende kinderen en inwoners van de gemeente Meerssen. Door vriend te worden kan KVW Meerssen haar activiteiten blijven organiseren voor alle kinderen uit de gemeente Meerssen. De actie wordt hieronder aangeduid als “de vriendschap”

Voor- en achternaam:

Emailadres:

Adres:

Postcode & Plaats:

Geboortedatum:

Mijn naam laten zien op de website

Hoe werkt het?

- De vriendschap geldt telkens voor één jaar en wordt niet automatisch verlengd. Het betreft daarmee geen abonnement;
- Je bent vriend van KVW Meerssen voor €25,- per jaar;
- De bijdrage wordt volledig gebruikt voor de doelen van Stichting Kindervakantiewerk Meerssen. Een onafhankelijke kascontrolecommissie die bestaat uit vrijwilligers van KVW Meerssen houdt hier jaarlijks toezicht op;
- Inschrijven kan op elk moment in het jaar;
- Inschrijven voor de vriendschap kan via www.kvwmeerssen.nl, betaling vindt plaats middels Ideal. Gedurende ons evenement (in de vijfde week van de zomervakantie) kan ook worden ingeschreven, en worden betaald, bij de penningmeester;
- Als tegenprestatie voor de vriendschap ontvangt u een presentje met de feestdagen en een eervolle vermelding op onze website;