• Burgemeester Kisselsstraat nabij huisnummer 75, Meerssen (Oud amicitasterrein)
about


KVW SINDS 1964

STICHTING KVW SINDS 1989

KVW Meerssen is op 7 juli 1989 een stichting geworden. Daarvoor was KVW Meerssen aangesloten bij Stichting JeCeMe. Voor deze tijd was KVW een particulier initiatief zonder statuut. Meer weten over de history van KVW? Klik hier om verder te lezen

css
css
BESTUUR KVW MEERSSEN

Ovezicht

feature

WERKGROEPEN


Programmagroep
Draagt zorg voor het thema en programma van de week. Draagt zorg voor leidingactiviteiten. Co├Ârdineert het programma van de slaapactiviteit. Stelt het draaiboek voor de week samen.

Actualisatiegroep
Draagt door zorg voor de rode draad tijdens de week, o.a. door middel van het toneel. Daar waar nodig wordt er samengewerkt met de programmagroep voor wat betreft het vaststellen en uitvoeren van het thema voor de week.

Materiaalgroep
Draagt zorg voor beheer, inkoop, opslag, vervoer en huur van materialen en aanverwante artikelen. Tevens is de groep belast met de verhuur van eigen materiaal.

Werving
Draagt zorg voor werving van kinderen en informatieverstrekking aan derden.

Sponsoring
Het verzorgen van representatie en het regelen van sponsoring.

LEIDING


Programmagroep
Hoofdleiding In de KVW-week stelt het bestuur minimaal twee personen als hoofdleiding aan. De hoofdleiding draagt tijdens die week eindverantwoording. De hoofdleiding bestaat uit bestuursleden, hun taken zijn:

* Uitgezette plannen uitvoeren
* Oplossen van problemen
* Informatiepunt voor vrijwilligers
* Aanspreekpunt voor ouders en derden
* Bepalen tijdstippen van Programma
* Leiden van de nabespreking
* Verdelen van de werkzaamheden

Leiding
Personen van 16 jaar of ouder kunnen groepsleiding worden. Als groepsleider heb je verschillende taken en verantwoordelijkheden. Elke groep deelnemers heeft twee begeleiders die samen verantwoordelijk zijn voor een tiental kinderen. De begeleiders houden zich de hele dag met de kinderen bezig, dragen de verantwoording over de groep, houden de presentie bij etc. Daarnaast zijn er algemene werkzaamheden waar de vrijwilligers als groep worden ingezet.

Hulpleiding
Bij KVW spreken we van hulpleiding indien je 14 of 15 jaar bent. Hulpleiding wordt als derde persoon aan een groep toegevoegd, daar waar nodig. De mogelijkheid bestaat dat er tijdens de week van groep of taak gewisseld wordt. Het doel van de hulpleiding is het opdoen van ervaring en hulp bieden aan de groepsleiding. De hulpleiding heeft een uitvoerende taak en geen beslissingsbevoegdheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
I.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ga je bij aanmelding als vrijwilliger akkoord met:

* het bewaren van de gegevens tot maximaal 1 jaar na de KVW-week.
* het vastleggen van beeld en openbaarmaking hiervan tijdens de voorbereidingen en KVW-week.

Preventie- en integriteitsbeleid


Download hier ons Preventie- en integriteitsbeleid